• 05/01/2022

   Priser 2022

  Barnehageplass

  100%

  Kr.3.315,-

   

  Mat

  100%

  Kr.300,-

  Totalt; Kr. 3.615,-

  Barnehageplass

  80%

  Kr.2.952,-

   

  Mat

  80%

  Kr.260,-

  Totalt; Kr. 3.212,-

  Kjøp ekstra dag

   

  Kr. 200,-

   

  For sent henting

   

  Kr. 500,-

   

  Frikjøp dugnad

   

  Kr. 1.500,-

   

  Søskenmoderasjon 30% (på eldste barn). Tre barn eller flere; 50 % på de neste barna