• Smedhusåsen barnehage

  11/09/2023

   Smedhusåsen barnehage SA er en ideell foreldreeid andelsbarnehage som ble opprettet i 1999, og utvidet med en ekstra avdeling i 2008. Vi er en 4- avdelings barnehage; 2 småbarns- avdelinger (under 3 år) og to avdelinger for barn over 3 år. Vi tilbyr 80 % og 100 % - plasser.

   

  Barnehagen har et eierstyre bestående av foreldre, daglig leder og ekstern styreleder. 

   

  Gjennom SU (Samarbeidsutvalget) styrkes samarbeidet mellom hjem og barnehagen ytterligere. SU- representantene blir valgt på foreldremøte på høsten. I SU sitter 1 forelder fra hver avdeling (til sammen 4 stk.), 1 representant fra eierstyret, daglig leder og 3 representanter fra de ansatte.

   

  Barnehagen hadde 15 års jubileum i 2014, og gikk dette året gjennom en kraftig "ansiktsløftning". Kjøkkenet ble byttet ut, og hele uteområdet ble kraftig oppgradert. Her ble alle gamle lekeapparater byttet ut med helt nye.

   

  Vi har egen koie og snekkerbod som er inne i barnehagens uteområde, og våren 2016 tok vi i bruk en helt ny og romslig tre- lavvo som er i gangavstand fra barnehagen. Denne blir flittig brukt, og er til stor glede for store og små

   

   Vi har stort fokus på lek og lekemiljøer hos oss, og den påvirkningen dette har på barna. Vi er opptatt av å tilby barna fleksible materialer, som hjelper dem å utvikle fantasien og styrke samholdet barna imellom. Har man nok av materialer som barna kan bruke sammen i leken, så bidrar dette også til større inkludering av alle barn. Spennende og uimotståelige lekemiljøer fremmer livsmestring og psykisk helse.

   

  Å leke er den viktigste aktiviteten i et barns liv. Den er lystbetont, og hjelper barnet til å bl.a. utforske, sosialiseres og utvikle seg. Leken er et mål i seg selv, og vi har stort fokus på å verne om retten til barnets frie lek.