• 13/09/2023

  IBID SA


   

   

   

  IBID er forkortelse for "Ideelle Barnehager i dialog".

  IBID SA er et samvirkeforetak som eies av private ideelle barnehager. Barnehagene er selvstendige enheter men har valgt å knytte seg tettere sammen gjennom foretaket. IBID utvikler tilbud og gjennomfører aktiviteter som barnehagene har behov for. Hovedvekten av aktivitetene er knyttet til kompetanseutvikling og forhandling av felles avtaler på tjenester og varer.

  IBID tilbyr også kompetanseutvikling til andre enn medlemmene. Du finner informasjon og påmelding til disse under kurs, veiledning eller arrangementer.

  IBID SA er i likhet med sine medlemsbarnehager en ideell organisasjon, og barnehagene kan ikke ta ut utbytte av driften fra IBID.

   

  http://ibid-sa.no/