• Barnehageloven

  18/08/2021

   

    

  http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html 

 • Rammeplan

  17/08/2020

  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

   

 • Virksomhetsplan

  17/08/2020

  Virksomhetsplanen for Smedhusåsen Barnehage ligger som et dokument på høyre side. 

 • Progresjonsplan

  17/08/2020

  Vi lagde en egen Progresjonsplan for Smedhusåsen Barnehage allerede i 2007, som den første barnehagen i daværende Rygge kommune. Vi har etter noen års bruk laget en ny og revidert utgave, som kom ut i mars 2014. Dette er et arbeidsdokument for de ansatte i Smedhusåsen barnehage, og er en mye mer omfattende utgave en førsteutgaven. Den inneholder først og fremst en progresjonsplan for de ulike fagområdene, men andre områder av barnet og barnehagens arbeidsmetoder er også fremhevet;

  * Lek

  * Barns utvikling

  * Motorisk utvikling

  * Språkutvikling

  * Sosial utvikling 

  * Barns medvirkning

  * Voksenrollen 

  * Danning

  * Kartleggingsverktøy 

   

  Se link til høyre for å se utseende på Progresjonsplanen.


 • Årsplan

  17/08/2020

  Årsplanen for Smedhusåsen Barnehage ligger som et dokument på høyre side.

   

 • Kompetanse for framtidens barnehage

  17/08/2020

  http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/kompetanse_for_fremtidens_barnehage_2013.pdf