Voksne
 • Velkommen til avdeling Sol

  20/09/2023

  På avdeling Sol er vi 26 barn i aldersgruppen 3- 5 år. Vi er 4 ansatte som jobber på avdelingen; 2 pedagoger og 2 barne- og ungdomsarbeidere.

  Vi deler barnegruppen inn i smågrupper 3 dager i uken, og har en fast turdag i uken. Vi deler også inn i aldershomogene grupper, og samarbeider med avdeling Tellus. De eldste barna fra avdeling Sol og Tellus er deler av uken sammen på Utegruppa.  

  Vi bruker mye sang og sangleker på avdelingen, og barna er veldig flinke til å leke sammen 

  Velkommen til oss!

  Hilsen alle på avdeling Sol.