Voksne
 • Velkommen til avdeling Sol

  18/08/2021

  På avdeling Sol er vi 25 barn i aldersgruppen 3- 5 år. Vi er 4 ansatte som jobber på avdelingen; 2 pedagoger og 2 barne- og ungdomsarbeidere.

  Vi deler barnegruppen inn i smågrupper 3 dager i uken, og har en fast turdag i uken. Vi deler også inn i aldershomogene grupper, og samarbeider med avdeling Tellus.

  Vi bruker mye sang og sangleker på avdelingen, og barna er veldig flinke til å leke sammen 

  Velkommen til oss!

  Hilsen alle på avdeling Sol.