• 17/08/2020

  Eierstyret 2020- 2021;

  · Leder; Synnøve Hvidsten

  · Nestleder; Steffen Jensen

  · Kai Østling

  · Yvonne Nærby

  · Ole Skaarnæs

  · Cecilie Gjerløv Engan

  · Maria Fæster Thom

  · Daglig leder; Royne K. Berget

   


  FUB- Foreldreutvalget for barnehage.

  Det er masse informasjon om hva FUB jobber med og er opptatt av, som kan være lurt at dere som foreldre er informert om. Vi oppfordrer alle om å sjekke hjemmesiden deres for mer informasjon;

  https://www.fubhg.no/ 

 • 17/01/2020

  SAMARBEIDSUTVALGET (SU)

  Samarbeidsutvalget er et bindeledd for de ulike partene i barnehagen. SU består av;

   

  * 1 representant fra eierstyret
  * Daglig leder i barnehagen
  * 3 representant fra de ansatte
  * 4 representanter fra foreldrene (en fra hver avdeling)

  SU har møter ca. 4 ganger i året.