• 05/01/2022

  Samarbeidsutvalget 2021- 2022;

  SU-leder; Hanne Lone Rist

  · Måne; Maria Hesla Steinum

  o Vara; Kine Moi-Lundell

  · Stjerne; Stine Boge Hellerud

  o Vara;

  · Sol; Bendik Ruud

  o Vara; Klaudia Konopka

  · Tellus; Hanne Lone Rist

  o Vara; Heidi Rasmussen

  · Eierstyret; Jørn Erik Ruud

  · Ansatte;

  o Phillip. A. Sampson

  o Elin Buvik

  o Gunn Melby Refsnes.

  · Daglig leder; Kristin Brogård- Olsen.

   


 • 05/01/2022

  SAMARBEIDSUTVALGET (SU)

  Samarbeidsutvalget er et bindeledd for de ulike partene i barnehagen. SU består av;

   

  * 1 representant fra eierstyret
  * Daglig leder i barnehagen
  * 3 representant fra de ansatte
  * 4 representanter fra foreldrene (en fra hver avdeling)

  SU har møter ca. 4 ganger i året.

   

 • FUB- Foreldreutvalget for barnehage

  05/01/2022

  FUB- Foreldreutvalget for barnehage.

  Det er masse informasjon om hva FUB jobber med og er opptatt av, som kan være lurt at dere som foreldre er informert om. Vi oppfordrer alle om å sjekke hjemmesiden deres for mer informasjon;

  https://www.fubhg.no/