• 20/09/2023

    Her kan du lese årsplanen for Smedhusåsen Barnehage. Gjennom den kan dere få et innblikk i hva vi vektlegger i barnehagehverdagen, ulike temaer vi er innom og oversikt over arrangementer. 

    Vi setter barnas rett til lek høyt, og det kommer til syne både gjennom det praktiske arbeidet, men også gjennom planene vi har. Barndommen er verdifull.

    Fra 2023 har vi valgt å lage Årsplanen vår hel-digital. God lesning.

Dokumenter du kan laste ned 2