• 17/01/2020

    MyKid 

     

    MyKid er en kommunikasjons- portal mellom barnehagen og foreldrene. Alle foreldrene har tilgang til hver sin side, hvor de bare har oversikten over sitt eget barn. Foreldrene har eget passord for å logge seg inn. Her foregår all digital kommunikasjon mellom foreldrene og barnehagen. På barnets MyKid- side ligger også all informasjon som angår barnet, slik at det alltid er lett tilgjengelig for personalet. Vi tok i bruk MyKid som et hjelpemiddel i januar 2013, som den første barnehagen i distriktet. Gjennom MyKid er det også lettere for foreldrene å gi beskjed ved for eksempel sykdom eller fri. De kan selv gå inn og registrere fravær, eller de kan sende oss en SMS.