• Kompetansedeling

  17/08/2020


  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Barnehager har tradisjonelt sett vært lite flinke til å markedsføre den faglige jobben som gjøres og hvorfor. Dette har vi i Smedhusåsen Barnehage ønsket å gjøre noe med, derfor har vi de siste årene rettet fokus mot å synliggjøre fagkompetansen de ansatte sitter inne med.

  Ett av grepene vi har gjort er å bruke kompetansen aktivt mot foreldrene i form av fagbaserte foreldremøter. Pedagogene holder foredrag / kurser foreldrene i aktuelle temaer som de kan dra nytte av i sin oppdragerrolle og samvær med barna sine. Foreldrene får også et innblikk i hva de ansatte egentlig holder på med alle timene foreldrene er på jobb. Dette har gått over all forventning og møtene har vokst ut av barnehagen, sånn at vi har vært nødt til å låne større lokaler på nærmeste skole.

  Tiltaket vårt har vist seg å fenge foreldrene, og tilbakemeldingene vi får er at de synes det er lærerikt, samtidig som de får et helt annet bilde av oss som fagpersoner. I det daglige opplever de ansatte mer anerkjennelse og respekt, og flere foreldre søker veiledning og råd av pedagogene enn tidligere. Pedagogene våre får vist hva de besitter av kunnskap noe som også forsterker selvfølelsen og stoltheten til yrket vårt.

  Temaer vi har presentert foreldrene så langt er:

  2011: Lek

  2012: Barns utvikling og grensesetting

  2013: Foreldresamarbeid til barnas beste

  2014: Barns utvikling – Hvorfor vi gjør som gjør, fra teori til praksis

  2015: Den verdifulle barndommen

  2016: Vennskap og forebygging av mobbing

  2017: Kvalitet i barnehagen. Det er de ansatte det kommer an på

  2018: Psykisk helse i barnehagen

  2019: Lek eller lykkepille

  2020: Foreldremøtet ble avlyst grunnet Korona (utsettes ett år)

  Det har vært flere ganger som media har møtt opp og skrevet om foreldremøtene våre;

  *2012; Private Barnehagers Landsforbunds sitt tidsskrift barnehage.no

  *2013; Utdannings forbundets tidsskrift Første Steg

  *2014; Tidsskriftet Barnehagefolk / Verktøykassa

  *2015; Glade Barn I Barnehager

  *2016; Barnehage.no (Private Barnehagers landsforbund sitt tidsskrift). Leder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB); Marie Skinstad- Jansen var også tilstede som invitert gjest.

  *2017; Ingen fra tidsskrifter besøkte oss dette året, men Ingerborg Tveter Thoresen gir ut boken "Foreldresamarbeid i barnehagen til barnets beste". I denne boken blir Smedhusåsen barnehage og vår daglig leder Royne K. Berget nevnt mange ganger, som et godt eksempel på hvordan foreldremøter kan gjennomføres.

  *2018; Dagsavisen Moss

  Dagblad https://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/psykisk-helse-koster-norge-185-milliarder-arlig-1.1120198?paywall=true

  Tilbakemeldingene vi får er at dette er unikt i Norge, og at det blir sett på som veldig interessant i fagmiljøer.

  Kunnskapsministeren har også gitt oss ros for måten vi velger å dele kompetansen vår med foreldrene på.  Her er evalueringene fra 2014 og fremover:

  Det ble svart ut fra følgende poengskala: Velg et tall fra 1 – 6, hvor 1 = veldig dårlig og 6 = veldig bra.

  Tema: Barns utvikling – hvorfor vi gjør som vi gjør, fra teori til praksis (2014)

  1. Hva synes du om kveldens tema?

  Mottatt 17 svar med et svarsnitt på 5,7


  2. Hvordan synes du det er å ha denne type foreldremøte?

  Mottatt 17 svar med et svarsnitt på 5,6

  Tema: DEN VERDIFULLE BARNDOMMEN (2015)

  1. Hva synes du om kveldens tema?

  Mottatt 14 svar med et svarsnitt på 5,6

  2. Hvordan synes du det er å ha denne type foreldremøte?

  Mottatt 14 svar med et svarsnitt på 5,7

  TEMA; VENNSKAP OG FOREBYGGING AV MOBBING (2016)

  1. Hva synes du om kveldens tema?

  Mottatt 14 svar med et svarsnitt på 5,86

  2. Hvordan synes du det er å ha denne type foreldremøte?

  Mottatt 14 svar med et svarsnitt på 5,79

  TEMA; KVALITET I BARNEHAGEN- DET ER DE ANSATTE DET KOMMER AN PÅ (2017)

  1. Hva synes du om kveldens tema?

  Mottatt 13 svar med et svarsnitt på 4,85

  2. Hvordan synes du det er å ha denne type foreldremøte?

  Mottatt 13 svar med et svarsnitt på 5,54