Voksne
 • Velkommen til avdeling Tellus

  20/09/2023

  På avdeling Tellus er vi 26 barn i aldersgruppen 3- 5 år. Vi er 4 ansatte som jobber på avdelingen; 2 pedagoger og 2 barne- og ungdomsarbeidere.

  Vi er en gjeng som er fulle av liv og masse humor. Vi er mye ute, både i barnehagen og på tur. 

  Vi har en egen trelavvo i gangavstand fra barnehagen som vi benytter oss mye av.

  Vi samarbeider med avdeling Sol og har aldershomogene grupper. 

  De eldste barna fra avdeling Sol og Tellus er deler av uken sammen på Utegruppa. Det er masse spennende disse barna får være med på, som er forbeholdt de eldste barna i barnehagen. Det skal jo være litt ekstra stas å være størst.

  Velkommen til oss!

  Hilsen alle på avdeling Tellus.