SMEDHUSÅSEN BARNEHAGE SA

Ansatte
 • 17/06/2024

  SMEDHUSÅSEN BARNEHAGE SA

   

  - VI SKAPER MAGISKE ØYEBLIKK-

   

  Smedhusåsen Barnehage er en ideell foreldreeid 4- avdelings barnehage bestående av; 2 småbarns-avdelinger (0-3 år); Måne og Stjerne, og 2 avdelinger for barn 3-5 år; Sol og Tellus. I tillegg har vi en utegruppe, bestående av 5-åringene fra Sol og Tellus.

   

  I vår barnehage tas det ikke ut penger i utbytte. Vi er en ideell organisasjon, og alt av tilskudd fra staten og kommunen pluss foreldrebetaling går til barnehagedriften.

   

  Høsten 2019 ble vi medlem i IBID (Ideelle Barnehager i dialog). Dette er en sammenslutning som pr. dags dato består av 34 ideelle barnehager. Alle barnehagene er selvstendige enheter.

   

  Våren 2019 ble vi godkjent som helsefremmende barnehage i regi av Østfold Fylkeskommune.

   

  Barnehagen holder til på Smedhusåsen, som ligger mellom Dilling og Fuglevik. Barnehagen er omgitt av variert natur i rolige omgivelser.

   

  Vi har utvidet åpningstid; Kl. 06.30- 17.00 og har åpent hverdager hele året, unntatt på røde kalender- dager og planleggingsdager.

   

  I Smedhusåsen Barnehage har vi stor pedagogtetthet, med en grunnbemanning der over 50 % av de ansatte har pedagogisk utdannelse. 

  I 2017/ 2018 ble det åpnet for mulighet til å ta fagbrevet gjennom Fylkeskommunen, hvor assistenter kunne gjennomføre deltidsstudier på kveldstid. Alle assistentene med fast ansettelse hos oss ønsket å delta på dette, og alle klarte å ta fagbrevet som Barne- og ungdomsarbeider. Vi har derfor et høyt antall ansatte med faglig kompetanse som jobber i Smedhusåsen Barnehage. Dette er vi veldig stolte av

   

  Vi setter inn ekstra bemanning under tilvennings-perioden, slik at både "gamle" og nye barn blir ivaretatt på best mulig måte.

   

  Vi er opptatt av at barna skal ha en god oppvekst, og at alle barn skal bli sett og hørt. Det er viktig å ta barna på alvor og styrke deres selvfølelse.

   

  Visjonen for Smedhusåsen barnehage er: "Hos oss skal barn få være barn- alltid!"

   

  Barnehagens grunnsyn; "I Smedhusåsen barnehage tilrettelegger vi for allsidig utvikling gjennom et trygt miljø, lek, vennskap og humor."

   

  VÅR PROFIL: BARNDOMMENS EGENVERDI

  Hvis det er én enkelt faktor som definerer barndommen mer enn noe annet, så er det leken. I Smedhusåsen barnehage skal barn få være barn, på sine premisser. Derfor skal leken, og det som er til barnas beste, gjennomsyre arbeidet og vårt syn på barn.

   

  "Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltagelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv". (Rammeplanen, s.8) 

   

  Vi har 4 satsningsområder for barnehagen:

  1) Lek  

  2) Danning og sosial kompetanse     

  3) Naturopplevelser          

  4) Personalutvikling

   

  Personalet har utarbeidet verdier som gjelder for både store og små i Smedhusåsen barnehage:

   

  * Ærlighet          

  * Positivitet          

  * Respekt          

  * Lojalitet        

  * Raushet og toleranse

   

   

  Det er viktig med god kommunikasjon og samarbeid med foreldrene, og vi har valgt å bruke MyKid som kommunikasjons- forum. Vi tok dette i bruk allerede i januar 2013, som den første barnehagen i distriktet. Det er her all informasjon mellom barnehagen og hjemmet foregår. Dette er en lukket portal på nettet, og derfor ikke tilgjengelig for andre enn foreldrene som brukere. De har hver sine passord, og har tilgang bare til sitt eget barns side.

   

  Barnehagen tilbyr 80 % og 100 % plasser.

   

  Ønsker du å besøke barnehagen, så er det bare å kontakte oss, sånn at vi kan avtale tid

   

  Følg oss gjerne på instagram

  smedhusaasenbarnehage

   

   

  VELKOMMEN TIL OSS !