Voksne
  • UTEGRUPPA

    20/09/2023

    Vi har et eget tilbud til de eldste barna det siste året i barnehagen.

    De største barna fra avd. Sol og Tellus er deler av uken sammen på Utegruppa, og finner på mye spennende. Vi har en egen lavvo i gangavstand fra barnehagen som blir flittig brukt av Utegruppa. De går også ofte på tur rundt i nærmiljøet. I tillegg har vi en egen koie i barnehagens uteområde som også blir benyttet av Utegruppa.