Ansatte
 • 12/10/2016


  SMEDHUSÅSEN BARNEHAGE SA

   

  VI SKAPER MAGISKE ØYEBLIKK-

   

  Smedhusåsen Barnehage er en ideell foreldreeid 4- avdelings barnehage bestående av; 2 småbarns-avdelinger (0-3 år), og 2 avdelinger for barn 3-5 år. I vår barnehage tas det ikke ut penger i utbytte, og alt av tilskudd fra staten og kommunen pluss foreldrebetaling går til barnehagedriften. Barnehagen er plassert midt i hjertet av Rygge kommune. Barnehagen ligger i rolige omgivelser omgitt av variert natur.

   

  Vi har utvidet åpningstid; Kl. 06.30- 17.00 og har åpent hele året unntatt på røde kalender- dager og planleggingsdager.

   

  Smedhusåsen Barnehage har stor pedagogtetthet, med en grunnbemanning der over 50 % av de ansatte har pedagogisk utdannelse. I tillegg har vi to personer (den ene er barnevernspedagog, og den andre er psykolog) som jobber med barn med spesielle behov.

   

  Vi setter inn ekstra bemanning under tilvennings-perioden, slik at både "gamle" og nye barn blir ivaretatt på best mulig måte.  

    

  Vi er opptatt av at barna skal ha en god oppvekst, og at alle barn skal bli sett og hørt. Det er viktig å ta barna på alvor og styrke deres selvbilde.

   

  Visjonen for Smedhusåsen barnehage er: "Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem."

   

  Barnehagens grunnsyn; "I Smedhusåsen barnehage tilrettelegger vi for allsidig utvikling gjennom et trygt miljø, lek, vennskap og humor."

   

  Vi har 4 satsningsområder for barnehagen:  

  1.) Lek
  2.) Danning
  3.) Uteliv
  4.) Personalutvikling

   

  Personalet har utarbeidet verdier som gjelder for både store og små i Smedhusåsen barnehage. Disse ble utarbeidet i 2009 og gjennomgått på nytt i 2012: 

  * Ærlighet
  * Positivitet
  * Respekt
  * Lojalitet
  * Raushet og toleranse 

   

  Det er viktig med god kommunikasjon og samarbeid med foreldrene, og vi har valgt å bruke MyKid som kommunikasjons- forum. Vi tok dette i bruk allerede i januar naltrexonealcoholismmedication.com naltrexone pill 2013, som den første barnehagen i distriktet. Det er her all informasjon mellom barnehagen og hjemmet foregår. Dette er en lukket portal på nettet, og derfor ikke tilgjengelig for andre enn foreldrene som brukere. De har hver sine passord, og har tilgang bare til sitt eget barns side.

   

  Barnehagen tilbyr 80 % og 100 % plasser. Ønsker du å besøke barnehagen, så er det bare å kontakte oss, sånn at vi kan avtale tid 

   

  VELKOMMEN TIL OSS ! 

   

  fiogf49gjkf05

Fotoalbumet