Ansatte
 • 26/06/2019

  SMEDHUSÅSEN BARNEHAGE SA

   

  - VI SKAPER MAGISKE ØYEBLIKK-

   

  Se den fine filmen om barnehagen vår her;             https://vimeo.com/297916649?ref=fb-share 

   

  Smedhusåsen Barnehage er en ideell foreldreeid 4- avdelings barnehage bestående av; 2 småbarns-avdelinger (0-3 år); Måne og Stjerne, og 2 avdelinger for barn 3-5 år; Sol og Tellus. I tillegg har vi en utegruppe, bestående av 5-åringene fra Sol og Tellus.

   

  I vår barnehage tas det ikke ut penger i utbytte. Vi er en ideell organisasjon, og alt av tilskudd fra staten og kommunen pluss foreldrebetaling går til barnehagedriften.

   

  Våren 2019 ble vi godkjent som helsefremmende barnehage i regi av Østfold Fylkeskommune.

   

  Barnehagen er plassert midt i hjertet av Rygge kommune. Barnehagen ligger i rolige omgivelser omgitt av variert natur.

   

  Vi har utvidet åpningstid; Kl. 06.30- 17.00 og har åpent hele året unntatt på røde kalender- dager og planleggingsdager.

   

  I Smedhusåsen Barnehage har vi stor pedagogtetthet, med en grunnbemanning der over 50 % av de ansatte har pedagogisk utdannelse. Alle fast ansatte assistenter hos oss tok Barne- og ungdomsfagbrevet høst-17/ høst-18, dermed har vi bare ansatte med faglig kompetanse som jobber i Smedhusåsen Barnehage. Dette er vi veldig stolte av. I tillegg har vi ansatte som jobber i ekstraressurs- stillinger. Disse jobber med barn med spesielle behov (antallet vil variere i forhold til innvilget tilrettelagt hjelp fra år til år). Vi tilstreber oss så langt det lar seg gjøre å ansette folk med relevant faglig kompetanse til å fylle disse stillingene. (Pr. d.d. har vi barnehagelærer, barnevernspedagog og barne- og ungdomsarbeider i  disse stillingene)

   

  Vi setter inn ekstra bemanning under tilvennings-perioden, slik at både "gamle" og nye barn blir ivaretatt på best mulig måte.

   

  Vi er opptatt av at barna skal ha en god oppvekst, og at alle barn skal bli sett og hørt. Det er viktig å ta barna på alvor og styrke deres selvbilde.

   

  Visjonen for Smedhusåsen barnehage er: "Hos oss skal barn få være barn- alltid!"

   

  Barnehagens grunnsyn; "I Smedhusåsen barnehage tilrettelegger vi for allsidig utvikling gjennom et trygt miljø, lek, vennskap og humor."

   

  Vi har 4 satsningsområder for barnehagen:

  1) Lek  

  2) Danning og sosial kompetanse     

  3) Uteliv          

  4) Personalutvikling

   

  Personalet har utarbeidet verdier som gjelder for både store og små i Smedhusåsen barnehage. Disse ble utarbeidet i 2009 og gjennomgått på nytt i 2012 og 2016:

   

  * Ærlighet          

  * Positivitet          

  * Respekt          

  * Lojalitet        

  * Raushet og toleranse

   

   

  Det er viktig med god kommunikasjon og samarbeid med foreldrene, og vi har valgt å bruke MyKid som kommunikasjons- forum. Vi tok dette i bruk allerede i januar 2013, som den første barnehagen i distriktet. Det er her all informasjon mellom barnehagen og hjemmet foregår. Dette er en lukket portal på nettet, og derfor ikke tilgjengelig for andre enn foreldrene som brukere. De har hver sine passord, og har tilgang bare til sitt eget barns side.

   

  Barnehagen tilbyr 80 % og 100 % plasser.

   

  Ønsker du å besøke barnehagen, så er det bare å kontakte oss, sånn at vi kan avtale tid

   

  VELKOMMEN TIL OSS !

   

   

Fotoalbumet